دارای گواهینامه iso 9001 در مدیریت کیفیت


دارای گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان
از سازمان صنعت ، معدن و تجارت در سال 93 و 94

اعطای نمایندگی فروش مبلمان اداری و مبلمان خانگی در استانهای همجوار